วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการประมวลผลแบบ 2 คอร์ (Dual Core Micro-controller)ปัจจุบันทีการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Dual core ขึ้นมาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไมโครคอนโทรเลอร์กำลังพัฒนาเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ แต่ทำงานในหน่วยเล็กๆ


dsPIC33CH ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาโค้ดโปรแกรมที่เป็นอิสระสำหรับแต่ละแกน (Core) ของการประมวลผล โดยการออกแบบที่แยกจากกัน และยังสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นเมื่อนำมารวมกันในชิปตัวเดียว

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล dsPIC33CH เหมาะสำหรับการใช้พลังงานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง, การควบคุมมอเตอร์และแอ็พพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชันต่างๆ เช่นระบบไร้สายอุปกรณ์ไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์, ยานบินไร้คนขับ drones และเซ็นเซอร์รถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล dsPIC33CH เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

GATE.V1 วงจรพร้อม PCB สำหรับวงจรขับ MOSFET หรือ IGBT จากไอซี IR2113


บทความนี้นำเสนอวงจรพร้อม PCB สำหรับวงจรขับ MOSFET หรือ IGBT จากไอซี IR2113 ซึ่งสามารถที่จะสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเฟสเดียวหรือ 3 เฟสได้

จากการทดสอบการทำงานของวงจรผลที่ได้แสดงว่าวงจรสามารถทำงานด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. Data sheet IR2113
2. วงจร
2.1 วงจรบัฟฟเฟอร์
2.2 วงจร TLP250 Opto
2.3 วงจร IR2113

หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เซ็นเซอร์กระแสจากไอซี ACS712ELCTR-30A-T (ISENS.V1)

TOP view

BOTTOM view


บทความนี้นำเสนอเซ็นเซอร์วัดกระแสที่สร้างวงจรจากไอซี ACS712ELCTR-30A-T ของ ALLEGRO 
ดาวน์โหลด Data sheet ได้จาก ที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดวงจรการทำงานได้จาก ที่นี่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจหรือหาวงจรสำหรับการวัดค่ากระแส ในการออกแบบทำการทดสอบสัญญาณดังแสดงในรูป


รูปที่ 1 สัญญาณแรงดันและสัญญาณกระแส
1.1) เส้นสีเขียวคือสัญญาณแรงดันขนาด 220 โวลต์
1.2) เส้นสีส้มคือสัญญาณกระแสที่ออกจากเอาต์พุตของไอซี ACS712ELCTR-30A-T


รูปที่ 2 สัญญาณกระแสที่ออกจากเอาต์พุตของไอซี ACS712ELCTR-30A-T


VSENS.V1 เซ็นเซอร์วัดแรงดันจาก HCPL-7840-000E

TOP view

BOTTOM view

บทความนี้นำเสนอเซ็นเซอร์วัดแรงดันที่สร้างวงจรจากไอซี HCPL-7840-000E ของ AGILENT/AVAGO 
ดาวน์โหลด Data sheet ได้จาก ที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดวงจรการทำงานได้จาก ที่นี่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจหรือหาวงจรสำหรับการวัดค่าแรงดัน รูปคลื่นสัญญาณเอาต์พุตของไอซีแสดงดังรูป1.1) เส้นสีเขียวคือสัญญาณแรงดันจริงขนาด 220 โวลต์
1.2) เส้นสีส้มคือสัญญาณแรงดันที่ออกจากเอาต์พุตของไอซี HCPL-7840-000E 


วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บอร์ดทดลองวงจร 3-เฟส อินเวอร์เตอร์ วงจรการทำงาน
1. วงจร IGBT 6 ตัว ดาวน์โหลด
2. Data sheet IRG4PH50KPBF ดาวน์โหลด

บทความนี้นำเสนอวงจร 3 เฟส อินเวอร์เตอร์ สำหรับการใช้งานกับ IGBT หรือ มอสเฟส แบบ Discrete หรือแบบเป็นตัวเดียว ดังตัวอย่างเช่น

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อัปเดตบอร์ดขับเกต (Gate Drive)
วงจรการทำงาน
1. วงจร Buffer ดาวน์โหลด
2. วงจร IR2110 ดาวน์โหลด
3. วงจร TLP250 ดาวน์โหลด

บทความนี้นำเสนอวงจรขับเกต (Gate Drive) สำหรับใช้ในการขับ IGBT หรือ MOSFET ในลักษณะวงจรอินเวอน์เตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส