วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิธีจัดการกับระบบป้องกับไวรัสในแบบจริงจัง (รับรองโดย ทรงกลด ศรีปรางค์)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nod32

การป้องกันคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเรื่องสำคัญมักมาก เพราะวันใดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาวันนั้นเป็นวันที่คล้ายๆ กับวันที่ทะเลาะกับใครสักคนแล้วไม่ชนะ

ดังนั้นหากไม่ต้องการให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นคำแนะนำดีๆ สำหรับการลงโปรแกรมจัดการกับไวรัสอย่าง NOD32 มีมานำเสนอแล้วที่นี่ รับรองจัดการได้ชนิดที่ว่าเอาอยู่ ครับ
Review by. อาจารย์ทรงกลด ศรีปรางค์
Key download website: คลิกเลย
และวิดีโอใน  YouTube

My facebook: https://www.facebook.com/MicrocontrolRANGER3


วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

Field Oriented Control (FOC) for a Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)


Figure 1. FOC FOR PMSM BLOCK DIAGRAM


INTRODUCTION
Current industry trends suggest the Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) as the first preference for motor control application designers. Its strengths, such as high power density, fast dynamic response and high efficiency in comparison with other motors in its category, coupled with decreased manufacturing costs and improved magnetic properties, make the PMSM a good recommendation for large-scale product implementation.


FIELD ORIENTED CONTROL (FOC)
In case of the PMSM, the rotor field speed must be equal to the stator (armature) field speed (i.e., synchronous). The loss of synchronization between the rotor and stator fields causes the motor to halt.
Field Oriented Control (FOC) represents the method by which one of the fluxes (rotor, stator or air gap) is considered as a basis for creating a reference frame for one of the other fluxes with the purpose of decoupling the torque and flux-producing components of the stator current. The decoupling assures the ease of control for complex three-phase motors in the same manner as DC motors with separate excitation. This means the armature current is responsible for the torque generation, and the excitation current is responsible for the flux generation. In this application note, the rotor flux is considered as a reference frame for the stator and air gap flux.
The control scheme for FOC is presented in Figure 1. This scheme was implemented and tested using the dsPACE ds1104 and 3-Phase Inverter Development Board, which can drive a PMSM motor using different control techniques without requiring any additional hardware.

Experimental results
Now, the results of the experimental test are presented. The current response of the system due to a step change in the current command are shown in Figure [2-9], respectively. 
As it is shown in these figures, the system has a good dynamic response.
Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Figure 7.

Figure 8

Figure 9.

Software part
The dSpace programming has been carried out using Simulink. Most of the model is equal to the simulations. Only few parts have been changed, added or removed.
Special attention should be placed in the Simulation > Configuration Parameters. The next modifications should be done before running a real time application:
 Software part
The stop time is setto“inf”.
Thesolvertypeshouldbe“Fixed-step”.
The solver is“ode1 (Euler)”.
The block reduction option in the optimization menu should be unmarked.

Videoวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์และ PMSM โดยชุด Fio2 และอินเวอร์เตอร์

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์และ PMSM โดยชุด Fio2 และอินเวอร์เตอร์

ลงทะเบียน CLICK register.

"พัฒนาจากการวิจัยโดยใช้หลักวิชาการ เพื่อใช้งานจริง" นี่คือแนวคิดที่ผมสร้างแหล่งเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการจริงมาถ่ายทอดให้เป็นความรู้เพื่อการต่อยอด

2.0 Ampere MOSFET or IGBT Drive


ออกแบบสำหรับเป็นวงจรจุดชนวนการทำงานของสวิตช์มอสเฟส (MOSFET) และไอจีบีที (IGBT) ที่ความถี่สูง 30 kHz - 100 kHz
เอกสารประกอบการออกแบบ
- Data Sheet CLICK
- การออกแบบวงจร  bootstrap circuitry

แหล่งอ้างอิง
ฺBlog smpsbysuwatdun
Tahmid's Blog
Microcontrollers Lab