วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

การจำลองการทำงานของโปรแกรมที่เขียนบน PIC C Compiler ด้วยโปรแกรม MPLAB IDE (ภาค 1)


โปรแกรม MPLAB IDE ย่อมาจาก MPLAB Integrated Development Environment (IDE) สร้างโดยบริษัท Microchip Inc เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสมองกล สามารถใช้เขียนโปรแกรมสั่งงาน รวมถึงจำลองการทำงาน เพื่อประเมินผลการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น ทำให้การพัฒนาโปรแกรมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น โปรแกรม MLPAB IDE สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม CCS C Compiler เพื่อจำลองการทำงานของโปรแกรมภาษาซีที่เขียนบนโปรแกรม PIC C Compiler Editor ขั้นตอนการจำลองการทำงานสามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น