วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์และ PMSM โดยชุด Fio2 และอินเวอร์เตอร์

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์และ PMSM โดยชุด Fio2 และอินเวอร์เตอร์

ลงทะเบียน CLICK register.

"พัฒนาจากการวิจัยโดยใช้หลักวิชาการ เพื่อใช้งานจริง" นี่คือแนวคิดที่ผมสร้างแหล่งเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการจริงมาถ่ายทอดให้เป็นความรู้เพื่อการต่อยอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น